سلام متن زیر برای اعضا است

[restrict userlevel=”editor”] فقط برای اعضا[/restrict] [userpro_private restrict_to_roles=administrator,subscriber,author] محتوا در اینجا
[/userpro_private]