عوارض عدم استفاده از شیر برقی در فن کویل چیست؟

عوارض عدم استفاده از شیر برقی در فن کویل چیست؟

عدم استفاده از شیر برقی (ACTUATOR) روشی اشتباه و متاسفانه رایج است که معمولا به جهت کاهش هزینه اولیه اتفاق می افتد. در این روش آب سرد یا گرم به صورت جریان ثابت توسط پمپ ها در مدار سیرکوله می شود و به دلیل عدم وجود شیر کنترل جریان، کنترل دما فقط از طریق فرمان ترموستات به الکتروموتور فن انجام می شود. به همین سبب جریان به صورت دائمی در کویل ها برقرار است و فن به صورت دستی یا اتوماتیک تغییر دور می دهد. متاسفانه با توجه به ارزانی انرژی در ایران و اهمیت پایین مباحث صرفه جویی انرژی، کارفرمایان  علاقه زیادی به استفاده از این روش نشان می دهند اما  از نظر بهره برداری و مصرف کننده ی نهایی این موضوع بسیار آزار دهنده می باشد.  در این روش رسیدن به دمای آسایش تقریبا امری محال است زیرا حتی در صورت خاموش شدن فن، جریان همچنان در کویل وجود دارد و انتقال حرارت جابجایی آزاد و تشعشعی غیرقابل اجتناب است. نتیجه این امر ایجاد نارضایتی کاربران و عدم اعتماد آنان به عملکرد سیستم می­ شود.  اما استفاده از شیرهای کنترلی سه راهه یا دو راهه ( که در بازار به آن شیر برقی می گویند) و بای پس تمام یا بخشی از جریان عبوری از کویل بر اساس بار حرارتی و برودتی فضا، دمای فضا کنترل می شود. در این مواقع، زمانی که از شیرهای برقی استفاده می ­شود، سیستم عملکرد بسیار مناسب تری دارد.