چگونه یک ترموستات فن کویل مناسب انتخاب نماییم؟

ترموستات فن کویل چیست؟ چنانچه به منظور توزیع دما در سیستم تهویه مطبوع از فن کویل استفاده شده باشد می توان به منظور کنترل دمای محیط در نقطه مطلوب  (SETPOINT) از ترموستات فن کویل استفاده نماییم. وظیفه ترموستاتها کنترل دمای محیط جهت رسیدن به نقطه مطلوب است . بدیت صورت که ترموستاتها دمای محیط را […]

عوارض عدم استفاده از شیر برقی در فن کویل چیست؟

عوارض عدم استفاده از شیر برقی در فن کویل چیست؟ عدم استفاده از شیر برقی (ACTUATOR) روشی اشتباه و متاسفانه رایج است که معمولا به جهت کاهش هزینه اولیه اتفاق می افتد. در این روش آب سرد یا گرم به صورت جریان ثابت توسط پمپ ها در مدار سیرکوله می شود و به دلیل عدم […]