دستگاه کنترل کننده (PLC) ماشین آلات تزریق پلاستیک تسلا کنترل مدل EM2020

دستگاه کنترل کننده (PLC) دستگاههای تزریق پلاستیک مدل EM2020 ، به مانند یک مرکز فرماندهی عمل می نماید که با برداشت اطلاعات از طریق ورودیها، بر اساس مقادیر تنظیم شده و منطق کنترلی از پیش برنامه ریزی شده، اقدام به کنترل دستگاه می نماید. یک سیستم کنترل خوب سیستمی می باشد که دارای دقت مناسب در برداشت داده ها، منطق کنترلی پیش برنامه ریزی شده مناسب، سرعت در محاسبات و کاربر پسند بودن را به صورت یکجا در خود داشته باشد.  تسلا کنترل با تکیه بر این 4 شاخص مهم، PLC مدل EM2020 خود را که ویژه دستگاهای تزریق و دایکاست می باشد، به بازار عرضه نموده است.PLC مدل EM2020 به منظور پشتیبانی از کلیه دستگاهای تزریق ایرانی، خارجی، جک مستقیم و جک بازویی موجود در بازار، همه منطقهای کنترلی و صفحات گرافیکی را پیش برنامه ریزی نموده است، به نحوی که با معرفی نمودن مشخصات دستگاه تزریق و نوع ساختار آن، کلیه صفحات گرافیکی منطبق و متناسب با امکانات دستگاه تزریق پلاستیک نمایش داده می شود و نیازی به طراحی مجدد و یا اعمال تغییرات ندارد به نحوی که راه اندازی دستگاه توسط این PLC در یک روز امکان پذیر شده است.