سنسور دمای مستغرق PT100 با طول 10cm

سنسورهای مستغرق به منظور اندازه گیری دمای سیال در لوله استفاده می گردد. استفاده از لوله های استیل مانسیمان در تولید سنسور،  و هد فلزی آن سبب تولید سنسورهایی با کیفیت گردیده که دارای درجه حفاظت بالا در مقابل نفوذ آب و گرد و غبار را داراست. این سنسور می تواند به صورت مستقیم و بدون نیاز به منبع تغذیه به کنترلرهای هوشمند سازی ساختمان و کارتهای PLC مخصوص سنسورهای PT100 متصل گردند و کنترلرها رفتار مناسب در محرکها جهت کنترل بهینه دمای محیط را داشته باشند. این سنسورها با طول المنت 5، 10 و 20 سانتیمتر و از نوع دو سیمه و سه سیمه تولید می گردند.