صفحه کلیدهای صنعتی با پروتکل مدباس مدل KBM-63-1V1

این محصول به منظور کاهش هزینه های راه اندازی پروژه های صنعتی و به منظور افزایش طول عمر HMI های صنعتی طراحی و ساخته شده است. این صفحه کلید که بر اساس نیاز مشتری قابل شخصی سازی می باشد دارای 63 کلید و 6 عدد LED نمایش وضعیت بوده که با ارسال دیتا از طریق پروتکل MODBUS به PLC متصل می گردد. با این روش می توان کاهش چشمگیری در استفاده از کارتهای دیجیتال ورودی PLC که به منظور کلیدهای فرامین دستگاههای صنعتی اختصاص می یابد را شاهد بود که نتیجه آن کاهش قیمت تمام شده پروژه می باشد.