DND MUR

امروزه مسافران برای انتخاب هتل خود به موارد زیادی اهمیت می دهند. یکی از این وجه تمایزها هتلهای هوشمند هستند که بواسطه افزایش سطح رفاه و امکانات خود، بیشتر مورد توجه قرار می گیرند. از سوی دیگر با کاهش مصرف انرژی و مدیریت بهتر مهمانان به شدت این موضوع از سوی هتل داران مورد توجه قرار گرفته است به نحوی که پیاده سازی سیستم هوشمند هتلی نه به عنوان یک انتخاب بلکه به عنوان یک ضرورت تلقی می شود.

جهت رفاه مهمانان در کنار تخت کلید لمسی  نصب می شود که این کلید قابلیت های مختلفی را در اختیار مهمان قرار می دهد توسط این کلید می توان “حضور خدمتکار” و یا وضعیت “مزاحم نشوید” را به اطلاع پذیرش و بخشهای مربوطه ی هتل رساند.

کلید DND/MUR  که در بیرون از اتاق نصب می گردد به خدمتکار این اجازه را می دهد که حضور خود را از طریق زنگ به اطلاع شخص برساند. چنانچه بر روی این پنل چراغ سبز رنگ مربوط به اجازه به خدمتکار جهت حضور  در اتاق روشن باشد، خدمتکار می تواند وارد اتاق شود. اما چنانچه چراغ قرمز رنگ مربوط به “مزاحم نشوید” روشن باشد ، خدمتکار نمی تواند وارد اتاق شود و زنگ مربوطه نیز غیر فعال می گردد.