هر چند ماموریت تسلا ارایه و تولید محصولات مورد نیاز این صنعت در کشور به منظور بی نیازی کشورمان از واردات این گروه از محصولات می باشد، اما به واسطه تیم فنی بسیار قوی و به منظور پوشش این خلا در کشور، برنامه ریزی نموده است تا بخشی از این توان را با رعایت تمام حقوق مصرف کنندگان در اختیار آنان قرار دهد تا سهم خود را به منظور بهبود و گسترش این تکنولوژی جهت کاهش مصرف انرژی و بهبود بهره وری در کشور عزیزمان بردارد.

از آنجاییکه ارایه خدمات فنی در حوزه سیستمهای هوشمند ساختمان نسبت به دیگر خدمات در این حوزه از فن آوری و تکنولوژی بالاتری برخورداراست، تسلا کنترل در تلاش است با ارایه خدمات فنی بروز در  نصب و راه اندازی سیستمهای جریان ضعیف، فصل جدیدی را در افزایش رضایتمندی مشتریان با رعایت حقوق آنها بردارد.

مجموعه تسلا کنترل با همکاری بهترین نخبگان در صنعت پیاده سازی سیستمهای هوشمند ساختمان و اتوماسیون صنعتی اطمینان از پیاده سازی کامل و بی نقص خدمات فنی خود را تضمین می نماید.