از آنجاییکه تسلا کنترل یک مجموعه دانش بنیان می باشد که بر پایه توانمندیهای متخصصین و مهندسین داخلی در حوزه سیستمهای هوشمند سازی ساختمان و اتوماسیون صنعتی بنا نهاده شده است، لذا مصرف کنندگان این ضمانت را دریافت خواهند نمود که کلیه خدمات و محصولات تسلا را با اطمینان در پروژههای خود استفاده نمایند.